Zdravotný obvod

Gynekologická ambulancia EMIMED
Zdravotný obvod – Bratislava – Staré Mesto a Bratislava – Nové Mesto v rozsahu ulíc:
Anenská
Banícka
Banskobystrická
Bellova
Belopotockého
Benediktiho
Bernolákova
Boskovičova
Boženy Němcovej
Bukureštská
Čajkovského
Čapkova
Čremchová
Dohnalova
Dvanásta
Fazuľová
Flöglova
Floriánske námestie
Fraňa Kráľa
Francúzskych partizánov
Haydnova
Hlavná
Hlboká cesta
Hodžovo námestie
Holekova
Horná Vančurova
Chrasťová
Imricha Karvaša
Jaskový rad
Jazdecká
Jedenásta
Jelenia
Jeséniova
Jozefa Kronera
Jozefská
Kamzík-les
Karpatská
Kolárska
Kollárovo námestie
Krahulčia
Križkova
Kýčerského
Langsfeldova
Lehockého
Leškova
Malinová
Matúšova
Murgašova
Mýtna
Námestie 1. mája
Námestie Franza Liszta
Námestie Mateja Korvína
Námestie slobody
Nekrasovova
Obchodná – čísla od 21 a vyššie
Okánikova
Palárikova
Pilárikova
Pod Strážami
Podhorského chodník
Podkolibská
Pražská
Predstaničné námestie
Prokopa Veľkého
Puškinova
Pyrenejská
Schillerova
Siedma
Sokolská
Spojná
Strelecká
Strmá cesta
Suchá
Šancová nepárne po 19 a párne po 86
Školská
Škovránčia
Štefánikova
Štefanovičova
Štvrtá
Tupého
Vančurova
Vazovova
Vidlicová
Vysoká
Za Sokolovňou
Záhrebská
Záruby
Žabotova
Železničiarska
Žilinská
Živnostenská

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved