Kombinovaný prvotrimestrálny skríning podľa FMF (Fetal Medicine Foundation)

Prvotrimestrálny kombinovaný skríning patrí k najpresnejším testom, ktorým možno určiť riziko postihnutia bábätka Downovým syndrómom. Umožní odhaliť podľa počtu vyšetrených markerov 90 – 96 % bábätiek postihnutých Downovým syndrómom. Výsledky od nás dostanete už v 1. trimestri a nie je nutné čakať na definitívny výsledok až do 2. trimestra ako pri iných skríningových testoch.

Kombináciou anamnézy, ultrazvukového vyšetrenia a biochemických markerov z krvi budúcej maminky sa pomocou certifikovaného počítačového programu určí individuálne riziko pre najčastejšie závažné genetické vady u každej vyšetrenej pacientky.

Výsledkom je najpresnejšie stanovenie rizika genetickej vady podľa FMF (Fetal Medicine Foundation) štandardov.

Kedy prvotrimestrálny kombinovaný skríning realizovať?

Prvotrimestrálny kombinovaný skríning sa realizuje od 11+0 – 13+6  (teda v 12. – 14. týždni tehotenstva).

Pri skríningu v 1.trimestri Vám v našej ambulancii vyšetríme:

  • odmeriame bábätko – podľa veľkosti CRL upresníme jeho gestačný vek a predpokladaný termín pôrodu
  • určíme riziko postihnutia bábätka Downovým syndrómom a to kombináciou anamnestických údajov, vyšetrení látok v krvi budúcej maminky (PAPP-A, freebeta HCG) a ultrazvukovým vyšetrením znakov Downovho syndrómu – NT – šijové prejasnenie, NB – nosová kosť u bábätka, prietok krvi na trojcípej chlopni a v ductus venosus bábätka, srdcovú frekvenciu
  • určíme riziko postihnutia bábätka ďalšími častými genetickými vadami (Edwardsov syndróm, Patauov syndróm)
  • vyšetríme orgány bábätka
  • určíme riziko neskorších komplikácii v tehotenstve – preeklamsia (zvýšený krvný tlak, bielkovina v moči, opuchy), intrauterinná rastová retardácia (zaostávanie v raste bábätka)

Naša gynekologická ambulancia je držiteľom certifikátu na vyšetrenie v 1.trimestri podľa FMF protokolu a zároveň patrí k zopár pracoviskám na Slovensku,  kde má lekár absolvovaný úspešný audit meraní  NT a je zaradený londýnskou spoločnosťou The Fetal Medicine Foundation medzi  18 slovenských NT špecialistov.

Zoznam lekárov zo Slovenska, ktorí majú certifikáciu na tento typ vyšetrenia nájdete tu:

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved