Cenník výkonov na priamu platbu

A. Administratívne výkony

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu15 €
Nedostavenie sa na objednané vyšetrenie bez ospravedlnenia do 24 hodín od termínu vyšetrenia25 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné účely50 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu20 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta (cesta do zahraničia)10 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávatela10 €
Opakované vystavenie výmenného lístka, žiadanky pre stratu10 €
Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku (angličtina)80 €

B. Nadštandardné balíky služieb

Gynekologický nadštandardný balík služieb PREMIUM140 € / 70 € *
–       odber onkocytológie metodikou LBC/1x ročne
–       oznamovanie výsledkov onkocytológie SMS/e-mail
–       poskytovanie jednorázových vyšetrovacích pomôcok na želanie
–       gynekologické ultrazvukové vyšetrenia na žiadosť pacientky a nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
–       koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta
–       posun menštruácie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie
–       možnosť e-mailových konzultácii s lekárom
–       pri klinických ťažkostiach informácie o výsledkoch testov vrátane manažmentu aj mimo ordinačných hodín
–       folikulometria pri poruchách plodnosti
–       dohľad nad hormonálnou antikoncepciou/vnútromaternicovým telieskom
Tento komplexný balíček nadštandardnej zdravotnej starostlivosti je vhodný pre všetky pacientky, ktoré očakávajú nadštandardný, individuálny prístup.
* 50% zľava pre ženy do 18 rokov a nad 60 rokov.
Gynekologický balík služieb ŠTANDARD60 € / 30 € *
–       oznamovanie výsledkov onkocytológie SMS / email
–       koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta
–       e-mailové konzultácie zdravotného stavu s lekárom
–       e-mailová komunikácia so sestrou
* 50% zľava pre ženy do 18 rokov a nad 60 rokov.
Nadštandardná starostlivosť v tehotenstve160 €
–       ultrazvukové vyšetrenia bábätka nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
–       cervikometria (ultrazvukové meranie dĺžky krčka maternice)
–       koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta
–       možnosť e-mailových konzultácii s lekárom
–       dopplerovské vyšetrenie stavu krvného obehu placenty a plodu (meranie prietokov)
–       určenie pohlavia bábätka pri ultrazvukovom vyšetrení
–       fotografie z ultrazvukového vyšetrenia
–       popis ultrazvukového vyšetrenia pre rodinného príslušníka
–       kombinovaný prvotrimestrálny skríning podľa FMF
Nadštandardná starostlivosť v tehotenstve s 3D/4D ultrazvukom220€
–       kompletný balík nadštandardnej starostlivosti v tehotenstve vrátane 3D/4D ultrazvuku s nahrávkou na USB kľúč, ktorý dostanete od nás

C.Tehotenstvo – výkony na žiadosť pacienta alebo nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

Ultrazvuk v 1. trimestri nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii) vrátane fotografie30 €
Skríning orgánových vád (morfologický ultrazvuk) v 2. trimestri nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)50 €
Skríning v 3. trimestri (kontrola rastu bábätka) nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)50 €
3D/4D ultrazvuk s nahrávkou na USB kľúč (dostanete od nás)60 €
Cervikometria10 €
Vyšetrenie pred umelým prerušením tehotenstva + vypísanie žiadosti40 €
ACTIM PROM test20 €
ACTIM PARTUS test20 €
Fotka z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky5 €
Konzultácia, rady v tehotenstve na vlastnú žiadosť u nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)30 €
Dopplerovské vyšetrenie stavu krvného obehu placenty a plodu (meranie prietokov arteria umbilicalis, arteria cerebri media, arteria uterina)30 €
Trisomy test350 €
Trisomy XY390 €
Trisomy Plus450 €
Trisomy Complete530 €
Trisomy Complete + CF590 €
Trisomy Complete + SLOS635 €
Trisomy Complete + SLO + CF695 €
Baby gen test120 €
RhD NIPT vyšetrenie140 €
Panorama test – základný panel400 €
Panorama test – základný panel + DiGeorgeov syndróm475 €
Panorama test – rozšírený panel (mikrodelécie)550 €
Kombinovaný prvotrimestrálny skríning podľa FMF (Fetal Medicine Foundation)60 €
Odber krvi na potvrdenie tehotenstva (betaHCG) na vlastnú žiadosť25 €
Ultrazvuk v tehotenstve mimo skríningových intervalov na vlastnú žiadosť40 €
Tehotenská poradňa nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)40 €

D. Gynekológia – výkony na žiadosť pacienta alebo nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

Kompletné gynekologické vyšetrenie u nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (konzultácia, poradenstvo, gynekologické vyšetrenie, ultrazvuk malej panvy, LBC cytológia alebo konvenčná cytológia, záverečná správa)125 € / 110 €
Gynekologické vyšetrenie u nepríslušnej pacientky alebo bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť40 €
Gynekologické ultrazvukové vyšetrenie u nepríslušnej pacientky40 €
Farebné mapovanie, dopplerovské vyšetrenie prietokov15 €
Onkocytológia15 €
Materiál na liquid – based a poradenstvo v danej oblasti25 €
Konzultácia (second opinion) nepríslušnej pacientky bez zdravotnej indikácie50 €
Očkovanie nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou a na žiadosť pacienta, mimo ceny vakcíny10 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska60 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska15 €
Konzultácie + dohľad nad hormonálnou antikoncepciou / vnútromaternicovým telieskom /rok25 €
Použitie jednorázových sterilných plastových spekúl3 €
Vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby (STD) na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie120 €
Kolposkopia25 €
Kolposkopia + punch biopsia35 €
Folikulometria /1 cyklus30 €
Lokálne ošetrenie (výplach pošvy, vybratie stehov…)15 €
Posun menštruácie na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie15 €
Hormonálny profil na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie60 €
Hormonálny profil vrátane AMH (test ovariálnej rezervy) na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie90 €
Dôkaz vysokorizikových HPV vírusov (DNA) na vlastnú žiadosť90 €
Genotypizácia HPV na vlastnú žiadosť120 €

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved