Cenník výkonov na priamu platbu

A. Administratívne výkony

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu15 €
Nedostavenie sa na objednané vyšetrenie bez ospravedlnenia do 24 hodín od termínu vyšetrenia25 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné účely50 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu20 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta (cesta do zahraničia)10 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávatela10 €
Opakované vystavenie výmenného lístka, žiadanky pre stratu10 €
Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku (angličtina)80 €

B. Nadštandardné balíky služieb

Gynekologický nadštandardný balík služieb PREMIUM140 € / 70 € *
–       odber onkocytológie metodikou LBC/1x ročne
–       oznamovanie výsledkov onkocytológie SMS/e-mail
–       poskytovanie jednorázových vyšetrovacích pomôcok na želanie
–       gynekologické ultrazvukové vyšetrenia na žiadosť pacientky a nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
–       koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta
–       posun menštruácie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie
–       možnosť e-mailových konzultácii s lekárom
–       pri klinických ťažkostiach informácie o výsledkoch testov vrátane manažmentu aj mimo ordinačných hodín
–       folikulometria pri poruchách plodnosti
–       dohľad nad hormonálnou antikoncepciou/vnútromaternicovým telieskom
Tento komplexný balíček nadštandardnej zdravotnej starostlivosti je vhodný pre všetky pacientky, ktoré očakávajú nadštandardný, individuálny prístup.
* 50% zľava pre ženy do 18 rokov a nad 60 rokov.
Gynekologický balík služieb ŠTANDARD60 € / 30 € *
–       oznamovanie výsledkov onkocytológie SMS / email
–       koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta
–       e-mailové konzultácie zdravotného stavu s lekárom
–       e-mailová komunikácia so sestrou
* 50% zľava pre ženy do 18 rokov a nad 60 rokov.
Nadštandardná starostlivosť v tehotenstve250 €
–       ultrazvukové vyšetrenia bábätka nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
–       cervikometria (ultrazvukové meranie dĺžky krčka maternice)
–       koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta
–       možnosť e-mailových konzultácii s lekárom
–       dopplerovské vyšetrenie stavu krvného obehu placenty a plodu (meranie prietokov)
–       určenie pohlavia bábätka pri ultrazvukovom vyšetrení
–       fotografie z ultrazvukového vyšetrenia
–       popis ultrazvukového vyšetrenia pre rodinného príslušníka
–       kombinovaný prvotrimestrálny skríning aneuploidií, skríning preeklampsie podľa FMF (Fetal Medicine Foundation)

C.Tehotenstvo – výkony na žiadosť pacienta alebo nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

Ultrazvuk v 1. trimestri nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii) vrátane fotografie40 €
Skríning orgánových vád (morfologický ultrazvuk) v 2. trimestri nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)100 €
Skríning v 3. trimestri (kontrola rastu bábätka) nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)80 €
3D/4D ultrazvuk vo forme HD live s nahrávkou na USB kľúč (dostanete od nás)100 €
Cervikometria10 €
Vyšetrenie pred umelým prerušením tehotenstva + vypísanie žiadosti50 €
ACTIM PROM test20 €
ACTIM PARTUS test20 €
Fotka z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky5 €
Konzultácia, rady v tehotenstve na vlastnú žiadosť u nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)30 €
Dopplerovské vyšetrenie stavu krvného obehu placenty a plodu (meranie prietokov arteria umbilicalis, arteria cerebri media, arteria uterina)40 €
Trisomy test350 €
Trisomy XY390 €
Trisomy Plus450 €
Trisomy Complete530 €
Trisomy Complete + CF590 €
Trisomy Complete + SLOS635 €
Trisomy Complete + SLO + CF695 €
Baby gen test120 €
RhD NIPT vyšetrenie140 €
Panorama test – základný panel400 €
Panorama test – základný panel + DiGeorgeov syndróm475 €
Panorama test – rozšírený panel (mikrodelécie)550 €
Kombinovaný prvotrimestrálny skríning podľa FMF (Fetal Medicine Foundation) s kompletnou správou + foto100 €
Odber krvi na potvrdenie tehotenstva (betaHCG) na vlastnú žiadosť25 €
Ultrazvuk v tehotenstve mimo skríningových intervalov na vlastnú žiadosť45 €
Tehotenská poradňa nepríslušnej pacientky (neregistrovanej v našej ambulancii)40 €
Nifty BASIC350 €
Nifty PRO480 €
Nifty MONO990 €

D. Gynekológia – výkony na žiadosť pacienta alebo nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

Kompletné gynekologické vyšetrenie pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti (konzultácia, poradenstvo, gynekologické vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prsníkov, ultrazvuk malej panvy, LBC cytológia alebo konvečná cytológia, záverečná správa)130 € / 110 €
Gynekologické vyšetrenie na žiadosť pacienta ako neindikovaná zdravotná starostlivosť40 €
Gynekologické ultrazvukové vyšetrenie na žiadosť pacienta ako neindikovaná zdravotná starostlivosť40 €
Dopplerovské vyšetrenie (CFM, radiant flow)25 €
Onkocytologický ster na žiadosť pacienta ako neindikovaná zdravotná starostlivosť20 €
Nadštandardný odber onkocytologického materiálu pomocou LBC metódy (Liquid Based Cytology) na žiadosť pacienta30 €
Rozšírený nadštandardný odber onkocytologíckeho materiálu pomocou LBC metódy (Liquid Based Cytology) na žiadosť pacienta50 €
Očkovanie nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou a na žiadosť pacienta, mimo ceny vakcíny10 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacienta70 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacienta30 €
Konzultácie + dohľad nad hormonálnou antikoncepciou / vnútromaternicovým telieskom /rok na vlastnú žiadosť pacienta30 €
Nadštandardná služba: Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov – plastové vyšetrovacie zrkadlo, bezlatexový prezervatív, hypoalergénny ultrazvukový gél, jednorázový materiál na odber a vyšetrenie pH pošvy5 €
Vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby (STD) na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie120 €
Kolposkopia35 €
Kolposkopia + punch biopsia40 €
Folikulometria /1 cyklus30 €
Lokálne ošetrenie (výplach pošvy, vybratie stehov…)20 €
Posun menštruácie na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie20 €
Hormonálny profil na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie60 €
Hormonálny profil vrátane AMH (test ovariálnej rezervy) na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie90 €
Dôkaz vysokorizikových HPV vírusov (DNA) na vlastnú žiadosť90 €
Genotypizácia HPV na vlastnú žiadosť120 €
Odborná konzultácia na žiadosť osoby, ktorá je v starostlivosti iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej ako PZS) bez vyšetrenia žiadajúcej osoby (tzv. druhý názor lekára, second opinion)50 €
Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín30 €
3D vaginálna sonografia40 €
Odstránenie podkožného implantátu (vrátane jednorázového materiálu)60 €
Odborná konzultácia na žiadosť pacienta ako neindikovaná zdravotná starostlivosť30 €
Odber krvi na žiadosť pacienta pri poskytovaní neindikovanej zdravotnej starostlivosti10 €
Vyšetrenie moču (chemické vyšetrenie) na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti10 €
HyFoSy (vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov kontrastnou penou)170 €
Saline Infusion Sonografia (kontrastné vyšetrenie dutiny maternice vrátane jednorázového materiálu)70 €
Pipelle biopsia endometria vrátane jednorázového materiálu60 €
Ablácia polypu krčka maternice60 €

Cenník výkonov na priamu platbu s plnou účasťou pacienta platný od 01.07.2024

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved