Telefón02 / 5249 7819E-mailinfo@emimed.sk

Často kladené otázky


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
OD NAŠICH PACIENTIEK

V tejto sekcii nájdete často kladené otázky, ktoré Vám pomôžu lepšie sa orientovať 🙂

  • Beriete nové pacientky? Aký je postup, ak sa chcem stať Vašou pacientkou?
  • Odkedy treba chodiť na preventívne prehliadky?
  • Čo je náplňou preventívnej prehliadky?
  • Je možné sa u Vás zaočkovať proti rakovine krčka maternice?
  • Informácia o právach pacienta v súvislosti s interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta
Beriete nové pacientky? Aký je postup, ak sa chcem stať Vašou pacientkou?

Áno, berieme nové pacientky aj mimo nášho prideleného obvodu. Stačí prísť v ordinačných hodinách kedy podpíštete dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ostatné zariadime my. K predošlému lekárovi nemusíte chodiť, my si na základe podpísanej dohody vyžiadame Vašu zdravotnú dokumentáciu.

Odkedy treba chodiť na preventívne prehliadky?

Nárok na preventívnu prehliadku má každá žena jedenkrát počas kalendárneho roka po dovršení  18 rokov alebo od prvého tehotenstva.

Čo je náplňou preventívnej prehliadky?

Gynekologická preventívna prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhladávanie a včasnú diagnostiku ochorení ženských pohlavných orgánov. Náplňou preventívnej prehliadky je dôkladná anamnéza, čiže získanie podrobných informácii o zdravotnom stave, poučenie a poradenstvo. Následne vyšetrenie v pošvových zrkadlách, ktoré zahrňa odber cytológie z krčka maternice a palpačné vyšetrenie. Podľa platnej legislatívy sa skríning rakoviny krčka maternice realizuje u žien vo veku 23 – 64 rokov, pričom prvé dva odbery sa robia v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytológii sa pokračuje v trojročnom interale do veku 64 rokov, kedy sa skríning ukončí ak boli posledné tri cytológie negatívne. Ďalším dôležitým vyšetrením je skríning rakoviny prsníka. Do veku 40 rokov je to ultrazvukové vyšetrenie a od 40 – 69 roku je to mamografia v intervale jedenkrát za dva roky. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy a u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu od veku 30 rokov aj vyšetrenie tumormarkerku CA 125 v intervale jedenkrát za 6 mesiacov.

Je možné sa u Vás zaočkovať proti rakovine krčka maternice?

Áno,  na našej ambulancii je možné sa zaočkovať proti HPV (human papilloma virus). Ľudský papillomavirus je DNA vírus, ktorý spôsobuje infekciu kože a slizníc. Je opísaných viac ako 120 typov, ale pre prax je dôležité delenie z hľadiska onkogenity na nízkorizikové a vysokorizikové. Dlhodobá perzistentná infekcia môže viesť k rakovine vulvy, pošvy, krčka maternice, análneho otvoru, oropharyngu a u mužov aj k rakovine penisu. HPV vakcíny sú neživé očkovacie látky. V roku 2006 bola uvedená prvá vakcína proti HPV typom – 6,11, 16,18 s názvom Silgard, o rok neskôr vakcína proti HPV typom – 16,18 s názvom Cervarix a v roku 2015 vakcína proti HPV typom – 6,11, 16,18, 31,33, 45, 52, 58 s názvom Gardasil 9. Očkovanie pozostáva zo schémy 0-1-6 mesiac pre Cervarix, 0-2-6 mesiac pre Silgard  a Gardasil 9.

Informácia o právach pacienta v súvislosti s interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta

Na základe Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. je poskytovateľ ZS povinný informovať pacientov o ich právach.
Práva a povinnosti pacientov gynekologickej ambulancie EMIMED nájdete tu.


Gynekologické vyšetrenie

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved