Predikcia hroziaceho predčasného pôrodu ACTIM PARTUS

ACTIM PARTUS TEST

ACTIM PARTUS test – rýchly imunochromatografický test na predikciu hroziaceho predčasného pôrodu.

Test detekuje prítomnosť fosforylovaného IGFBG – 1 v sekréte krčka maternice.

Test realizujeme po predchádzajúcom ultrazvukovom meraní dĺžky krčka maternice – cervikometrii.

Test má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu (NPV 98%). V prípade jeho negativity je predčasný pôrod v horizonte 1-2 týždňov veľmi nepravdepodobný aj v prípade kontrakcií.

Actim partus test

ACTIM PARTUS test

  • umožní identifikovať rizikovú skupinu tehotenstiev, kde hrozí predčasný pôrod a budú profitovať z hospitalizácie a následnej liečby
  • nízkorizikové tehotenstvá umožní sledovať ambulantne a predíde tak zbytočnej hospitalizácií a stresu budúcej mamičky

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved