LBC cytológia

LBC cytológia

LBC (Liquid-Based-Cytology) predstavuje novú technológiu v ktorej sa bunky odobraté z krčku maternice ihneď vložia do tekutého fixačného a transportného média v špeciálnej nádobke.

Tým sa zabezpečí ich fixácia a zabráni sa ich mechanickému poškodeniu. V súčasnosti predstavuje LBC zlatý štandard v cytologickom skríningu krčka maternice vo vyspelých štátoch západného sveta.

LBC cytológia thin prep pap test

Výhody LBC oproti konvenčnej cytológii

  • 2 – 4násobne zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových a glandulárnych lézií
  • Z materiálu tej istej vzorky možno vyšetriť HPV a STD (chlamýdie, gonokoky, mykoplazmy, ureaplazmy)
  • Významne znižuje počet nečitateľných alebo suboptimálne čitatelných sterov, zvyšuje počet reprezentatívnych sterov vo vzťahu k endocervikálnym bunkám
  • Imunocytochemické vyšetrenia tej istej vzorky buniek zamerané na prognostické faktory prípadnej high-risk HPV infekcie ako sú p16, Ki67 a HPV-L1 umožňuje spresnenie prognózy vývoja ochorenia

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved