NIPT – neinvazívne prenatálne testy z krvi matky

NIPT (neinvazívne prenatálne testy z krvi matky) vyšetrujú v krvi budúcich mamičiek voľnú mimobunkovú DNA bábätka. Získaná vzorka DNA je ďalej vyšetrovaná na prítomnosť najčastejších genetických vád u bábätka (Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm a vady viazané na pohlavné chromozómy X a Y).

NIPT DNA

NIPT test je vhodnou alternatívnou invazívneho výkonu u tehotenstiev:

 • kde je zvýšené riziko Downovho syndrómu (prípadne Edwardsovho, Patauovho syndrómu, vád viazaných na pohlavné chromozómy) kvôli abnormálnemu výsledku biochemického skríningu z krvi maminky (NIPT testy sú presnejšie ako biochemický skríning)
 • pri rizikovej rodinnej anamnéze (výskyt Downovho syndrómu v rodine)
 • pokročilejšiemu veku budúcej maminky (NIPT testy sú nezávislé od veku, čo znižuje riziko falošne negatívnych výsledkov u mladších žien a zároveň znižuje riziko falošne pozitívnych výsledkov u starších žien)

NIPT test nie je vhodný:

 • pri abnormálnom ultrazvukovom náleze
 • pri BMI nad 35 je vyššie riziko neinformatívneho výsledku
 • nízky gestačný vek plodu

V našej ambulancii poskytujeme tri NIPT testy a to Panorama test, Trisomy test a Nifty test.

Panorama test

Panorama test je neinvazívne a vysoko presné prenatálne skríningové vyšetrenie. Je to jediný NIPT test, ktorý je schopný rozlíšiť medzi materskou a fetálnou DNA vďaka technológii založenej na SNP sekvenovaní a špeciálnom algoritme hodnotenia vyvinutom firmou Natera.

Panorama test

Prečo si vybrať Panoramu?

 • Vďaka unikátnej technológii analyzuje fetálnu DNA nezávisle na materskej a preto má menej falošne pozitívnych výsledkov
 • Najvyššiu presnosť určenia pohlavia z dostupných NIPT testov
 • Panorama test je jediný NIPT, ktorý dokáže detegovať triploidiu.
 • bola validovaná v najväčšej prospektívnej NIPT štúdii (SMART)
 • je vhodná aj pre viacplodové gravidity, gravidity s darovaným vajíčkom
 • DiGeorgeov syndróm (22q11.2) – senzitivita 83%, PPV viac ako 50%

Panorama test základný panel: Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, abnormality pohlavných chromozómov – Turnerov syndróm, Klinefelterov syndróm, Jacobsovej syndróm, Triple X syndróm, triploidia

Panorama test základný panel + DiGeorgov syndróm – obsah základného panelu + DiGeorgeov syndróm

Panorama test základný panel + mikrodelečné syndrómy (DiGeorgeov syndróm, Syndróm delécie 1p36, Angelmanov syndróm, Prader-Williho syndróm, Syndróm Cri-Du- Chat) 

Mikrodelečné syndrómy sa na rozdiel od Downovho syndrómu, ktorý je častejší u starších žien, vyskytujú rovnakou mierou bez ohľadu na vek. Panorama test vyšetruje 5 mikrodelečných syndrómov, ktoré obvykle mávajú vážny dopad na zdravie a život jedinca.

Panorama test realizujeme v spolupráci s laboratóriom Cytopathos.

Trisomy test

 Trisomy test je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky. Vyvinuli ho slovenskí vedci. Možno zvoliť viacero variantov testu, podľa toho, aké genetické vady vyšetrujú.

Trisomy test

Všetky druhy Trisomy testov realizujeme v spolupráci s laboratóriom MEDIREX.

Trisomy  test – 3 najčastejšie genetické vady (Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm)

Trisomy XY – vyšetrí to, čo základný Trisomy test + vady viazané na pohlavie (Turnerov syndróm, Klinefelterov syndróm, Syndrómy XXX,XYY)

Trisomy + – vyšetrí to, čo Trisomy XY + mikrodelečné syndrómy (presnosť vyšetrenia je ale nižšia ako pri trizómiách )

Trisomy test complete – vyšetrí všetky chromozómy

Trisomy test complete + cystická fibróza – ide o doplnkové vyšetrenie, ktoré možno doobjednať k Trisomy test complete. Analyzuje sa DNA a výsledkom je určenie prítomnosti mutácie F508del v géne CFTR.

Trisomy test complete + SLOS – ide o doplnkové vyšetrenie, ktoré možno doobjednať k Trisomy test complete. Analyzuje sa DNA a výsledkom je určenie prítomnosti mutácie v géne DHCR7.

Trisomy test complete + SLOS + cystická fibróza – ide o doplnkové vyšetrenie, ktoré možno doobjednať k Trisomy test complete.

Nifty Pro test

Test Nifty Pro je vysoko presné neinvazívne skríningové vyšetrenie (NIPT), ktorým sa zisťujú aneuploídie chromozómov, vrátane trizómií 13, 18 a 21 a to už v 10tom týždni gravidity.
Nifty Pro test má mieru záchytnosti vyššiu ako 99% a mieru falošnej pozitivity iba 0,1% pre trizómie 13, 18 a 21.

Test Nifty ponúka tri rôzne úrovne vyšetrovaných syndrómov a to Nifty Basic, Nifty Pro a Nifty Mono.

Test Nifty Basic

Test Nifty Basic

Test Nifty Basic vyšetruje základných 10 ochorení.

 • Prítomnosť chromozómu Y (mužský pohlavný chromozóm)
 • Trizómie
  • Trizómia 21 – Downov syndróm
  • Trizómia 18 – Edwardsov syndróm
  • Trizómia 13 – Patauov syndróm
  • Trizómia 9
  • Trizómia 16
  • Trizómia 22
 • Aneuploídie pohlavných chromozómov
  • Turnerov syndróm (45 X)
  • Klinefelterov syndróm (47 XXY)
  • XXX syndróm (47 XXX)
  • XYY syndróm (47 XYY)

Test Nifty Pro

Test Nifty Pro

Test Nifty Pro vyšetruje až 102 ochorení.

Test Nifty Mono

Test Nifty Mono

Test Nifty Mono vyšetruje 102 ochorení a 27 monogénových ochorení.

BabyGen test

BabyGen test je genetický test, ktorý umožňuje zistiť pohlavie plodu už od 10. týždňa, v súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR laboratórium poskytuje informáciu až po ukončenom 12. týždni tehotenstva. Test má viac ako 99,5% spoľahlivosť a je bezpečný pre matku aj dieťa. Viac info: http://babygen.sk

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnej konzultácii.

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved