MUDr. Miroslav Klein ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1985. Bezprostredne po škončení štúdia nastúpil na 3. ženskú kliniku na Bezručovej ulici v Bratislave, po jej zrušení neskôr na 1.gynekologicko –  pôrodnícku kliniku v Nemocnici na Antolskej.

V roku 2000 založil Gynekologickú ambulanciu EMIMED, ktorá poskytuje štandardnú a nadštandardnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V priebehu svojej praxe absolvoval špecializačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo a pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných konferencií.

Zmluvné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa


Certifikácia gynekologičky

The Fetal Medicine Foundation logo


Kontakty

TELEFÓN

0907 89 78 39


sestricka@emimed.sk

výsledky, recepty, objednanie, nové pacientky informácie


info@emimed.sk

komunikácia s lekárom pre pacientky s nadštandardným balíkom služieb, spolupráca

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved