Telefón02 / 5249 7819E-mailinfo@emimed.sk

Cenník výkonov za priamu platbu

A. Administratívne výkony + výkony pre zamestnávateľa

Výkon Cena
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu 12 €
Opakované vystavenie výmenného lístku alebo receptu pre stratu 6 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta – pri ceste do zahraničia a pod. 8 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely s gyn. záverom 50 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 20 €
Vypísanie žiadosti na umelé prerušenie ťarchavosti 35 €
Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne / mesiac 1,20 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa 6 €

B. Výkony na žiadosť pacienta, alebo nad rámec zdravotného poistenia

Výkon Cena
Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky 3 €
Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie 10 €
Tehotenský ultrazvuk nepríslušnej pacientky s popisom 25 €
Materiál na cyto-liquid based a poradenstvo v danej oblasti 20 €
Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky 7 € + cena vakcíny
Odstránenie vnútromaternicového telieska 12 €
Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky 12 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska 49 €
Posun menštruácie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 8 €
Vyšetrenia pred umelým prerušením ťarchavosti a vypísanie žiadosti 35 €
Vyšetrenie HPV infekcií nad rámec zdravotného poistenia 10 € + cena lab.
Manažovanie pacientky 10 €
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdrav. starostlivosť 25 €
Lokálne ošetrenie – kondylómy, Bartholinky, laváže pošvy, vybratie stehov, kryoalfapen, dermafreezer 10 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na žiadosť pacienta / administratívne účely a pod. 10 €
Odber krvi alebo biologického materiálu, knips biopsia 10 €
Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou alebo vnútromaternicovým telieskom / rok 20 €
Použitie jednorázových sterilných plastových spekúl 3 €
Ultrazvukové vyšetrenie nepríslušnej pacientky 15 €
Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú staroslivosť 25 €
USG s popisom pre potreby pacientky bez zdravotnej indikácie 15 €
Vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby (STD) – mikrobiológia, serológia s cenou lab. 60 € + cena lab.
Folikulometria / 1 cyklus 20 €
Onkocytológia 13 €
Farebné mapovanie, dopplerovské vyšetrenie prietokov 10 €
Kolposkopia 10 €
Trisomy test, Trisomy XY, Trisomy Plus, Trisomy Complete 350 €, 390 €, 450 €, 530 €
Nedostavenie sa na objednané vyšetrenie bez ospravedlnenia do 24 hodín od termínu vyšetrenia 20 €

C. Nadštandardné služby

Výkon Cena
Ostatné výkony a služby na žiadosť pacientky / oznamovanie výsledkov OC (SMS, e-mail), používanie jednorázových nástrojov a sterilných plast. spekúl, e-mailové konzultácie, preventívna pripomienka, možnosť zasielania výsledkov NMG, USG prsníkov e-mailom, koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta / rok 60 €
Ostatné výkony na žiadosť tehotnej (meranie NT, NB, morfológia plodu, cervikometria, dopplerovské merania prietokov, fotografia z UZV vyšetrenia, popis UZV nálezu pre rodinného príslušníka, UZV vyšetrenia mimo stanovených termínov v 10-20-30tom týždni tehotenstva na žiadosť tehotnej) 80 €

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved