Telefón02 / 5249 7819E-mailinfo@emimed.sk

Pôrodníctvo

Pôrodnícke služby

Ponúkame Vám tieto pôrodnícke služby:

  • komplexná starostlivosť o tehotné pacientky (tehotenská poradňa)
  • ultrazvukové vyšetrenia v tehotnosti, vrátane dopplerovského vyšetrenia prietoku cez pupočníkovú cievu
  • Babygen test (genetický test na vyšetrenie pohlavia plodu z krvi matky)
  • TRISOMY, TRISOMY XY a TRISOMY PLUS test

 

BabyGen test

BabyGen test je genetický test, ktorý umožňuje zistiť pohlavie plodu už od 10.týždňa, v súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR laboratórium poskytuje informáciu až po ukončenom 12.týždni tehotenstva. Test má viac ako 99,5% spoľahlivosť a je bezpečný pre matku aj dieťa. Viac info: http://babygen.sk

TRISOMY test

TRISOMY test je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže vylúčiť vybrané chromozómové poruchy plodu už od 11.týždňa gravidity. V prípade záujmu budúcej mamičky je možné zistiť aj pohlavie plodu. V porovnaní s inými skríningovými vyšetreniami má najvyššiu senzitivitu a špecificitu pre záchyt sledovaných porúch. V súčasnosti je TRISOMY test najlepší skríningový test na Downov syndróm. Minimalizuje falošne pozitívne výsledky, znižuje počet potrebných amniocentéz a  pre matku a plod nepredstavuje žiadne riziko.

Alternatívy TRISOMY testu:

TRISOMY test je skríningové neinvazívne vyšetrenie plodu na určenie rizika úplnej trizómie chromozómov 21,13,18, ktoré sú príčinou Downovho, Edwardsovho a Pauovho syndrómu.

TRIOSMY test XY – zisťuje riziko úplnej trizómie chromozómov 21,13,18, ktoré sú príčinou Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu a zároveň prípadnú patológiu počtu pohlavných chromozómov (Turnerov syndróm, Klinefereterov syndróm, XYY syndróm, XXX syndróm)

TRISOMY test + – zisťuje riziko úplnej trizómie chromozómov 21,13,18, ktoré sú príčinou Downovho, Edwarsovho a Patauovho syndrómu, patológie počtu pohlavných chromozómov (Turnerov, Klineferterov syndróm, XXX syndróm, XYY syndróm  a vybraných mikrodelečných syndrómov, pri ktorých chýba časť niektorého chromozómu

TRISOMY test môže na vlastnú žiadosť podstúpiť každá tehotná žena, ktorá chce mať istotu, že jej plod nie je postihnutý niektorou z vyšetrovaných porúch.

Copyright 2019 | EMIMED s.r.o. | All rights reserved