Oznamy
Gynekologická ambulancia - nová sestrička

Vážené naše pacientky,   rád by som Vás informoval, že od 01.12.2017 sa stala súčasťou našej ambulancie nová sestrička - Bc. Anna Haviarová. Verím, že aj naďalej budete u nás spokojné.   MUDr. Miroslav...

viac
Zmena adresy gynekologickej ambulancie

Od 1.6.2012 sa gynekologická ambulancia presťahovala do Polikliniky Mýtna 5, na 2. poschodie. (viď. mapu v sekcii kontakty)

viac

Cenník výkonov za priamu platbu

Úvod MUDr. Miroslav Klein Cenník výkonov za priamu platbu

Cenník výkonov za priamu platbu platný od 15.10.2015

A. Administratívne výkony

Výkon Cena 
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu 12 €
Opakované vystavenie výmenného lístku alebo receptu pre stratu 6 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta - pri ceste do zahraničia a pod. 8 €
Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely s gyn. záverom 18 €
Výpis z dokumentácie na žiadosť pacientky na počkanie 5 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 20 €
Vypísanie žiadosti na umelé prerušenie ťarchavosti 35 €
Vystavenie tlačiva 6 €

 

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

Výkon Cena 
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa 6 €

 

 

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo nad rámec zdravotného poistenia

Výkon Cena 
Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky 3 €
Konzultácia, pohovor, rady - bez zdravotnej indikácie 10 €
Lekárska správa na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 10 €
Materiál na cyto-liquid based a poradenstvo v danej oblasti 15 €
Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky 7 € + cena vakcíny
Odstránenie vnútromaternicového telieska 12 €
Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky 12 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska 49 €
Posun menštruácie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 8 €
Vyšetrenia pred umelým prerušením ťarchavosti a vypísanie žiadosti 35 €
Vyšetrenie HPV infekcií nad rámec zdravotného poistenia 10 € + cena lab.
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdrav. starostlivosť 25 €
Lokálne ošetrenie 10 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 10 €
Odber krvi alebo biologického materiálu 10 €
Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou alebo vnútromaternicovým telieskom / rok 20 €
Použitie jednorázových plastových spekúl 3 €
Ultrazvukové vyšetrenie nepríslušnej pacientky 15 €
Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú starostlivosť 25 €
USG s popisom pre potreby pacientky bez zdravotnej indikácie 15 €
Vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby (STD) bez zdravotnej indikácie 20 € + cena lab.
Folikulometria / 1 cyklus 20 €
Onkocytológia 10 €
Farebné mapovanie, dopplerovské vyšetrenie prietokov 10 €
Kolposkopia 10 €
Trisomy test / len baby gen 84 € / 350 €

 

 

D. Nadštandardné služby

Výkon Cena 
Ostatné výkony a služby na žiadosť pacientky / oznamovanie výsledkov OC (SMS, e-mail), používanie jednorázových nástrojov a sterilných plast. spekúl, e-mailové konzultácie / rok 60 €
Ostatné výkony na žiadosť tehotnej (meranie NT, NB, morfológia plodu, cervikometria, dopplerovské merania prietokov, fotografia v UZV vyšetrenia, popis UZV nálezu pre rodinného príslušníka, UZV vyšetrenia mimo stanovených termínov 10-20-30 na žiadosť tehotnej) 80 €