Cenník výkonov za priamu platbu

Úvod MUDr. Eva Kleinová Cenník výkonov za priamu platbu

Cenník výkonov za priamu platbu

Výkon Cena
Vyšetrenie vo vopred dohodnutom čase 9,96 €

Prvá prehliadka žiadateľa oprávnenia na vedenie motorového vozidla

31,50 €
Opakovaná prehliadka držiteľa motorového vozidla 21,50 €
Vyšetrenie a vydanie spôsobilosti na zbrojný pas 30,00 €
Posúdenie pracovnej spôsobilosti pre zamestnávateľa 20,00 €
Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium, vedľajšiu pracovnú činnosť 8,50 €
Vystavenie potvrdení na žiadosť pacienta 8,50 €
Vystavenie zdravotného preukazu 10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10,00 €
Vyšetrenie zdravotného stavu v súvislosti s pobytom v zahraničí 16,50 €
Homeopatické vyšetrenie - 1. konzultácia 55,00 €
Homeopatické vyšetrenie - 2 a ďalšie konzultácie 25,00 €